ASUS ROG GL553VD - ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์  

background image

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์

DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้

คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำาหรับดู DVD เพื่อดู ภาพยนตร์บน DVD ได้

หมายเหตุ: DVD-ROM ไดรฟ์มีในเครื่องบางรุ่น

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2,

เสียงดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS

CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ

วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์

เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใจ

แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS นั้นมี หลายข้อ

แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำากัด

ในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค

เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำาหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD

จึงมีการออกจำาหน่ายโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำาหนดไว้ใน

“ข้อกำาหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำาหนดให้ ภาพยนตร์ DVD

ทุกเรื่องต้องจำากัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัส

เป็นเขตที่วาง จำาหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์

DVD เรื่องต่างๆ อาจมีจำาหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS

นั้นกำาหนดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ

เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น

สำาคัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5

ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD

ได้เฉพาะสำาหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น

จำาเป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม ครองโดยการรับประกัน

ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง

และการรีเซ็ตเอง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

105

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

เขต 2

เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน,

อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ

อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี,

สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง,

นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ

เขต 6

จีน

background image

106

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์