ASUS ROG GL553VD - Installera ett M.2-kort

background image

Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett nytt kompatibelt M.2-kort i den

bärbara datorn.

VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från återförsäljare av denna bärbara

dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

OBS!

M.2-kortet och undersidans utseende på din bärbara dator kan

variera beroende på modell, men installationen av modulen är

densamma.

Du bör installera M.2-kortet under professionell tillsyn. Du kan också

uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

94

E-manual för bärbar dator

B.

Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.

C.

Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv.

A.

Ta bort fackets hölje.

OBS! För mer information, se avsnittet Ta bort fackets hölje i e-manualen.

background image

E-manual för bärbar dator

95