ASUS ROG GL553VD - Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

background image

Installera en Random Access Memory- (RAM)

modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att

installera en RAM-modul i minnesmodulfacket. Följande två steg visar

hur du installerar en RAM-modul i din bärbara dator.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för

information om uppgraderingar av minnet på din bärbara dator. Köp

endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna bärbara dator för

att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

OBS!

Undersidans och RAM-modulens utseende på din bärbara dator kan

variera beroende på modellen, men installationen av RAM-modulen

är densamma.

Du bör installera RAM-modulen under professionell tillsyn. Du kan

också uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

E-manual för bärbar dator

87

B.

Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulöppningen.

C

Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats

A.

Ta bort fackets hölje.

OBS! För mer information, se avsnittet Ta bort fackets hölje i e-manualen.

30° vinkel

spår

background image

88

E-manual för bärbar dator