ASUS ROG GL553VD - „Start“ meni

background image

„Start“ meni

„Start“ meni je polazna tačka za programe, Windows® aplikacije, fascikle

i podešavanja vašeg notebook računara.

Možete da koristite „Start“ meni za sledeće uobičajene aktivnosti:

Pokretanje programa ili Windows® aplikacija

Otvaranje najčešće korišćenih programa ili Windows® aplikacija

Promenu podešavanja notebook računara

Dobijanje pomoći u vezi sa operativnim sistemom Windows

Isključivanje vašeg notebook računara

Odjavu iz operativnog sistema Windows ili prebacivanje na drugi

korisnički nalog

Promena podešavanja naloga, zaključavanje ili odjava s vašeg naloga

Pokretanje „Start“ menija

Isključivanje, ponovno pokretanje ili stavljanje notebook računara u režim spavanja

Pokretanje svih aplikacija

Pokretanje prikaza zadatka

Pokretanje aplikacije s trake zadataka

Pokretanje aplikacije sa ekrana Start

Pokretanje aplikacije File Explorer (Istraživač datoteka)

Pokretanje opcije Settings (Podešavanja)

Pokreće Search (Pretragu)

background image

48

E-priručnik za notebook računar

Pokretanje „Start“ menija

Postavite pokazivač miša iznad dugmeta Start

u

donjem levom uglu radne površine i zatim kliknite na

njega.

Pritisnite taster sa Windows logotipom

na

tastaturi.

Otvaranje programa sa „Start“ menija

Jedna od najčešćih upotreba „Start“ meni je otvaranje programa koji su

instalirani na vašem notebook računaru.

Postavite pokazivač miša iznad programa i zatim

kliknite da biste ga pokrenuli.

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz
programe. Pritisnite

da biste ga pokrenuli.

NAPOMENA: Izaberite All apps (Sve aplikacije) na dnu leve table da

biste prikazali kompletnu listu programa i fascikli na vašem notebook

računaru u abecednom redosledu.

background image

E-priručnik za notebook računar

49