ASUS ROG GL553VD - Numerička tastatura

background image

Numerička tastatura

Numerička tastatura je dostupna na pojedinima modelima notebook

računara. Ovu tastaturu možete da koristite za unos brojeva ili kao

tastere za usmeravanje pokazivača.

Pritisnite

da biste se prebacili sa korišćenja

tastature za unos brojeva na korišćenje tastera za

usmeravanje pokazivača i obrnuto.

NAPOMENA: Izgled numberičke tastature se može razlikovati u zavisnosti

od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.

NAPOMENA: Pritisnite taster ROG da biste otvorili aplikaciju Gaming

Center na svom notebook računaru.

Taster

ROG

background image

42

E-priručnik za notebook računar