ASUS ROG GL553VD - Leva strana

background image

Leva strana

Ulaz za napajanje

Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom

upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga

podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.

VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

Port za LAN

Priključite mrežni kabl na ovaj port da biste obavili povezivanje

na lokalnu mrežu (LAN).

background image

24

E-priručnik za notebook računar

HDMI port

Ovaj port služi za HDMI priključak i saglasan je sa HDCP

standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog

zaštićenog sadržaja.

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

USB tip C port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

NAPOMENA: Brzina prenosa ovog porta može se razlikovati u

zavisnosti od modela.

Priključak za slušalice/slušalice sa mikrofonom/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da priključite zvučnike sa pojačalom

ili slušalice. Takođe možete da koristite ovaj port za povezivanje

slušalica sa mikrofonom ili eksternog mikrofona.

background image

E-priručnik za notebook računar

25