ASUS ROG GL553VD - Desna strana

background image

Desna strana

USB 2.0 port

USB (Universal Serial Bus) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili

USB 1.1 uređajima kao što su tastature, pokazivački uređaji, fleš

memorije, eksterni hard diskovi, zvučnici, kamere i štampači.

Optički drajv (na izabranim modelima)

Optički uređaj vašeg notebook računara može da podržava više

formata diskova kao što su CD i DVD diskovi, upisivi ili ponovo

upisivi diskovi.

Dugme za izbacivanje diska iz optičkog uređaja

Pritisnite ovo dugme da biste izbacili ležište optičkog diska.

background image

22

E-priručnik za notebook računar

Rupica za ručno izbacivanje diska iz optičke disk jedinice

Otvor za ručno izbacivanje se koristi za izbacivanje ležišta

uređaja u slučaju da elektronsko dugme za izbacivanje ne

funkcioniše.

UPOZORENJE! Koristite otvor za ručno izbacivanje samo kada

elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Korišćenje optičke

disk jedinice, u okviru ovog priručnika.

Kensington® brava

Kensington® brava vam omogućava da osigurate vaš notebook

računar pomoću Kensington® kompatibilnih proizvoda za

sigurnost notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

23