ASUS ROG GL553VD - Upozorenje o CE oznaci

background image

Upozorenje o CE oznaci

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa R&TTE direktivom 1999/5/EZ (koju će 2017.

zameniti RED 2014/53/EU), EMC direktivom 2004/108/EZ (koju će u aprilu 2016.

zameniti 2014/30/EU) i Direktivom niskog napona 2006/95/EZ (koju će u aprilu

2016. zameniti 2014/35/EU) koje je objavila Komisija Evropskih zajednica.

Zemlje u kojima će se ovaj uređaj prodavati:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

112

E-priručnik za notebook računar