ASUS ROG GL553VD - Uporaba sledilne ploščice

background image

Uporaba sledilne ploščice

Pomik vodoravno

Pomik navpično

Pomik diagonalno

background image

32

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Poteze z enim prstom

Dotik/dvojni dotik

Tapnite program, da ga zaženete.

Dvotapnite program, da ga zaženete.

Povleci in spusti

Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne

da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo

lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

33

Levi klik

Desni klik

Če želite izbrati program, ga

kliknite.

Dvokliknite program, da ga

zaženete.

Kliknite ta gumb, da odprete

priročni meni.

OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in

desne tipke miške na sledilni ploščici.

Poteze z dvema prstoma

Dotik / klik

Z dvema prstoma tapnite na sledilno ploščico, da simulirate funkcijo

desnega klika.

background image

34

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pomanjšaj

Povečaj

Na sledilni ploščici dva prsta

povlecite skupaj.

Na sledilni ploščici dva prsta

povlecite narazen.

Dvoprstno drsenje

(navzgor/navzdol)

Dvoprstno drsenje (levo/desno)

Za drsenje z dvema prstoma drsite

navzgor ali navzdol.

Za drsenje z dvema prstoma drsite

levo ali desno.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

35

Povleci in spusti

Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z

drugim prstom podrsajte po sledilni ploščici, da povlečete element, in

dvignite prst z gumba, da element spustite.

Triprstni gibi

Dotik / klik

S tremi prsti tapnite sledilno ploščico, da zaženete Cortano.

background image

36

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Podrsnite levo/desno

Če ste odprli več aplikacij, s tremi prsti podrsnite v levo ali desno za

preklop med temi aplikacijami.

Podrsljaj navzgor

Podrsljaj navzdol

Podrsnite navzgor, da prikažete

pregled vseh trenutno odprtih

aplikacij.

Podrsnite navzdol, da prikažete

namizje.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

37

Poteze s štirimi prsti

Tap

Tapnite sledilno ploščico s štirimi prsti, da odprete Action Center.

Prilagajanje sledilne ploščice po meri

1. Odprite All settings (Vse nastavitve) iz Action Center.

2. Izberite

Devices (Naprave) in nato Mouse & touchpad (Miška in

sledilna ploščica).

3.

Prilagodite nastavitve, kot želite.

background image

38

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Funkcijske tipke

S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko

sprožite naslednje ukaze: