ASUS ROG GL553VD - Povezovanje z žičnimi omrežji

background image

Povezovanje z žičnimi omrežji

Z vrati LAN na prenosnem računalniku se lahko povežete tudi z žičnimi

omrežji, kot so lokalna omrežja in širokopasovne internetne povezave.

OPOMBA: Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev

(ISP) ali omrežnega skrbnika, ki vam bo pomagal nastaviti internetno

povezavo.

Če želite konfigurirati nastavitve, glejte naslednje postopke.

POMEMBNO! Poskrbite, da je v vrata LAN na prenosnem računalniku in v

lokalno omrežje vključen omrežni kabel, preden naredite kaj od tega.

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE

OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje

korake.

1. Zaženite

Settings (Nastavitve).

2. Izberite

Network & Internet (Omrežje in internet).

3. Izberite

Ethernet > Network and Sharing Center

(Središče za omrežje in skupno rabo).

4.

Izberite svoje lokalno omrežje in nato Properties

(Lastnosti).

5. Izberite

Internet Protocol Version 4 (Internetni

protokol različica 4) (TCP/IPv4) in nato Properties

(Lastnosti).

6. Tapnite

Obtain an IP address automatically

(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V

redu).

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

63

Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP

1.

Ponovite korake od 1 do 5 v razdelku Konfiguriranje

dinamične omrežne povezave IP/PPPoE.

2

Izberite Use the following IP address (Uporabi ta

naslov IP).

3.

Vnesite naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod,

ki ste jih prejeli od ponudnika internetnih storitev.

4.

Po potrebi lahko vnesete tudi želeni naslov strežnika

DNS in nadomestni naslov strežnika DNS in nato

izberete OK (V REDU).

7.

Vrnite se v okno Network and Sharing Center

(Središče za omrežje in skupno rabo) in izberite

Set up a new connection or network (Nastavi

novo povezavo ali omrežje).

8. Izberite

Connect to the Internet (Vzpostavi

povezavo z internetom) in nato Next (Naprej).

9. Izberite

Broadband (PPPoE) (Širokopasovno

(PPPoE)).

10. Vnesite uporabniško ime, geslo in ime povezave ter

izberite Connect (Vzpostavi povezavo).

11. Izberite

Close (Zapri), da dokončate konfiguracijo.

12. Izberite v opravilni vrstici in nato povezavo, ki

ste jo pravkar ustvarili.

13. Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite

Connect (Vzpostavi povezavo), da zaženete

vzpostavljanje povezave z internetom.

background image

64

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika