ASUS ROG GL553VD - Používanie dotykovej podložky

background image

Používanie dotykovej podložky

background image

32

notebooku Elektronická príručka

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby

ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové

miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

background image

notebooku Elektronická príručka

33

Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutie pravým tlačidlom

Aplikáciu vyberiete

kliknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým

kliknutím na ňu.

Ak chcete otvoriť ponuku pravým

tlačidlom myši, kliknite na toto

tlačidlo.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú

umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej

podložke.

Gestá dvoma prstami

Ťuknúť

Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši, ťuknite

dvoma prstami na dotykovú podložku.

background image

34

notebooku Elektronická príručka

Oddialenie

Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva

prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite

dva prsty.

Posúvanie dvoch prstov nahor/

nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/

dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore

alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava

alebo doprava, posúvajte dva prsty.

background image

notebooku Elektronická príručka

35

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním

ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do

nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla.

Gestá troma prstami

Ťuknúť

Aplikáciu Cortana vyvoláte ťuknutím troma prstami na dotykovú

podložku.

background image

36

notebooku Elektronická príručka

Potiahnuť doľava a doprava

Ak ste otvorili viac aplikácií, potiahnutím troma prstami doľava alebo

doprava môžete prepínať medzi týmito aplikáciami.

Potiahnutie prstom hore

Potiahnutie prstom dolu

Potiahnutím hore zobrazíte prehľad

všetkých aktuálne otvorených

aplikácií.

Pracovnú plochu zobrazíte

potiahnutím dole.

background image

notebooku Elektronická príručka

37

Gestá štyrmi prstami

Ťuknúť

Action Center vyvolajte ťuknutím štyrmi prstami na dotykové

zariadenie.

Prispôsobenie dotykového zariadenia

1. Možnosť

All settings (Všetky nastavenia) spustite z Action

Center.

2.

Vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom vyberte položku

Mouse & touchpad (Myš a dotykové zariadenie).

3.

Nastavenia upravte podľa toho, čo uprednostňujete.

background image

38

notebooku Elektronická príručka

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné

spustiť nasledujúce príkazy: