ASUS ROG GL553VD - Vkladanie jednotky pevného disku

background image

Vkladanie jednotky pevného disku

Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si

nasledujúce kroky.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej

diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované

servisné stredisko alebo predajňu.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj

napájania, batériový modul atď.).

POZNÁMKA:

Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa

modelu, ale spôsob inštalácie pevnej diskovej mechaniky zostáva

rovnaký.

IPevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak

potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované

servisné stredisko.

background image

notebooku Elektronická príručka

89

A.

Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Odstránenie krytu

priehradky v elektronickej príručke.

B.

Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú

jednotku k priehradke.

C.

(voliteľné) Keď je HDD správne vložená do prenosného počítača,

zásuvku HDD odpojte od portu HDD tak, ako je to znázornené na

dolnom obrázku.

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

background image

90

notebooku Elektronická príručka

D.

(voliteľné) Keď je HDD správne pripojená k zásuvke HDD, pozrite

si nasledujúce kroky na vyberanie starej HDD:

1.

Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD.

2.

Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný

suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore

tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

Zásuvka pre

pevnú diskovú

jednotku

stará HDD

background image

notebooku Elektronická príručka

91

E.

Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými

spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku. Uistite sa,

že konektory na pevnej diskovej jednotke neblokujú žiadnu časť

zásuvky pre pevnú diskovú jednotku.

F.

Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

nová HDD

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

background image

92

notebooku Elektronická príručka

G.

Zásuvku pevného disku znovu vložte späť do priehradky tak, aby

konektor pevného disku bol vyrovnaný s portom pevného disku

v prenosnom počítači. Zásuvku pevného disku zatlačte, kým sa

nespojí s prenosným počítačom.

H.

Zásuvku pevného disku upevnite skrutkami, ktoré ste predtým

odskrutkovali.

background image

notebooku Elektronická príručka

93