ASUS ROG GL553VD - Pravá strana

background image

Pravá strana

Palebot USB 2.0

Palebot USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný

so zariadeniami s rozhraniami USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú

klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov a

mechaniky pevných diskov.

Optická mechanika(na vybraných modeloch)

Optická mechanika v prenosnom počítači môže podpaleboovať

niekoľko falebomátov diskov, ako sú disky CD, DVD,

zapisovateľné disky alebo prepisovateľné disky.

Tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Stlačením tohto tlačidla sa vysunie blok mechaniky optického

disku.

background image

22

notebooku Elektronická príručka

Otvalebo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Otvalebo na ručné vysunutie sa používa na vysunutie bloku

mechaniky v prípade, keď nefunguje elektronické tlačidlo na

vysunutie.

VÝSTRAHA! Tento otvalebo na ručné vysunutie používajte len

vtedy, keď elektronické tlačidlo na vysunutie nefunguje.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie

optickej mechaniky v tejto príručke.

Otvalebo pre zámok Kensington®

Otvalebo pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť

prenosný počítač pomocou zabezpečovacích zariadení,

ktaleboé sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami

typu Kensington®.

background image

notebooku Elektronická príručka

23