ASUS ROG GL553VD - Ľavá strana

background image

Ľavá strana

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie

batérie a napájanie notebooku.

VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci.

Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a

držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku

používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Port LAN

Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie

k miestnej počítačovej sieti (LAN).

background image

24

notebooku Elektronická príručka

PortHDMI

Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos

multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je

kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0)

poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne

kompatibilný s USB 2.0.

Port C typu USB

Tento port USB (Univerzálna sériová zbernica), typ C, poskytuje

prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný so

zariadeniami USB 2.0.

POZNÁMKA:

Rýchlosť prenosu tohto portu sa môže líšiť podľa

modelu.

Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/

mikrofónu

Tento port umožňuje pripojiť reproduktory alebo slúchadlá

so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie

náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.

background image

notebooku Elektronická príručka

25

Ľavá strana

Čítačka pamäťovej karty

Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet,

ktorá podporuje formáty kariet SD.

Indikátaleboy stavu

Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav

hardvéru vášho notebooku.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Pohľad zhaleboa v

tejto príručke.

background image

26

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

27