ASUS ROG GL553VD - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom,

surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred

povolením bezdrôtového pripojenia k sieti Wi-Fi sa uistite, že funkcia

Airplane mode (Letový režim)je vypnutá.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Prenosný počítač pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov:

1.

Na paneli úloh vyberte ikonu

.

2.

Ak chcete zapnúť Wi-Fi, vyberte ikonu

.

3.

V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4.

Kliknutím na položku Connect (Pripojiť) spustíte

sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť

požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

background image

60

notebooku Elektronická príručka

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými

zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DÔLEŽITÉ! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred

povolením bezdrôtového pripojenia Bluetooth sa uistite, že funkcia

Airplane mode (Letový režim) je vypnutá.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou