ASUS ROG GL553VD - Číslicová klávesnica

background image

Číslicová klávesnica

Číslicová klávesnica je k dispozícii iba u vybraných modelov prenosných

počítačov. Túto klávesnicu môžete používať na zadávanie čísel alebo

ako smerové klávesy.

Stlačením tohto tlačidla

môžete prepínať

medzi používaním klávesnice ako číslicové klávesy alebo

ako smerové klávesy.

POZNÁMKA: Rozloženie numerickej klávesnice sa môže líšiť podľa

modelu alebo územia, ale spôsob používania zostáva rovnaký.

POZNÁMKA: Stlačením klávesu ROG otvoríte aplikáciu Gaming Center v

prenosnom počítači.

Kláves ROG

background image

42

notebooku Elektronická príručka

Používanie optickej mechaniky

Vloženie optického disku

1.

Keď je prenosný počítač zapnutý, stlačením elektronického

uvoľňovacieho tlačidla čiastočne vysuňte priehradku optickej

mechaniky.

POZNÁMKA:

Skutočné umiestnenie elektronického uvoľňovacieho tlačidla sa

môže líšiť v závislosti na modeli prenosného počítača.

Skutočný vzhľad optickej diskovej jednotky v prenosnom počítači

sa môže tiež líšiť v závislosti od modelu, ale spôsob používania sa

nemení.

Optická mechanika je k dispozícii na vybraných modeloch.

2.

Priehradku optickej mechaniky pomaly vytiahnite.

DÔLEŽITÉ! Dávajte pozalebo, aby ste sa nedotkli objektívu optickej

mechaniky. Uistite sa, že žiadne objekty nemôžu uviaznuť pod

priehradkou optickej mechaniky.

background image

notebooku Elektronická príručka

43

3.

Disk držte za okraje potlačenou stranou nahalebo a zľahka ju

umiestnite na náboj mechaniky.

4.

Zatlačte na plastový náboj disku, kým nezapadne na náboj

optickej mechaniky.

background image

44

notebooku Elektronická príručka

5.

Miernym zatlačením na priehradku mechaniky zatvalebote

optickú mechaniku.

POZNÁMKA: Pri načítavaní údajov je nalebomálne počuť v optickej

mechanike zvuky otáčania a vibrovania.

Otvalebo pre ručné vysunutie

Otvalebo pre ručné vysunutie sa nachádza na dvierkach optickej

mechaniky a slúži na vysunutie priehradky optickej mechaniky v

prípade, že elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

Ak chcete ručne vysunúť priehradku optickej mechaniky, zasuňte

vyrovnanú kancelársku sponku do otvalebou pre ručné vysunutie, až

kým sa priehradka na disk otvaleboí.

VÝSTRAHA! Otvalebo pre ručné vysunutie používajte iba v prípade, že

elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

background image

notebooku Elektronická príručka

45