ASUS ROG GL553VD - Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)

background image

Inštalácia pamäťového modulu s

ľubovoľným výberom (RAM)

Zvýšte kapacitu pamäte vášho prenosného počítača nainštalovaním

modulu RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce

kroky znázorňujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do vášho
prenosného počítača:

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj

napájania, batériový modul atď.).

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte

vášho prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko

alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Aby sa zaistila maximálna

kompatibilita a spoľahlivosť, rozširujúce moduly si kupujte len od

autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

POZNÁMKA:

Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu

líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva

rovnaký.

Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho

dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť

autorizované servisné stredisko.

background image

notebooku Elektronická príručka

87

A.

Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Odstránenie krytu

priehradky v elektronickej príručke.

B.

Modul RAM vyrovnajte a vložte do zásuvky pre modul RAM.

C.

Modul RAM zasuňte, až kým nezapadne na miesto.

Uhol 30 stupňov

zárezy

background image

88

notebooku Elektronická príručka