ASUS ROG GL553VD - Inštalácia karty M.2

background image

Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do vášho prenosného počítača

postupujte podľa nasledovných krokov.

DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť,

kartu M.2 si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto prenosného

počítača.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj
napájania, batériový modul atď.)

POZNÁMKA:

Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môže líšiť

podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu sa nemení.

Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované

servisné stredisko.

background image

94

notebooku Elektronická príručka

B.

So štrbinou modulu karty zarovnajte kartu M.2 a zasuňte ju do

štrbiny.

C.

Kartu M.2 v správnej polohe zaisťte pomocou dodávanej skrutky.

A.

Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Odstránenie krytu

priehradky v elektronickej príručke.

background image

notebooku Elektronická príručka

95