ASUS ROG GL553VD - Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov

background image

Používanie POST na vstup do BIOS-u a

Odstraňovanie problémov

Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť

možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na

klávesnici prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v

nasledovných infalebomáciách.