ASUS ROG GL553VD - Aplikácie Windows®

background image

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký

prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa

vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

background image

50

notebooku Elektronická príručka