ASUS ROG GL553VD - Setări din BIOS

background image

Setări din BIOS

NOTĂ: Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.

Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află portul LAN.

Boot (Pornire sistem)

Acest meniu vă permite să stabiliţi prioritatea dispozitivelor de pornire

a sistemului de operare. Atunci când stabiliţi această prioritate, puteţi

consulta următoarele proceduri.

1.

În ecranul Boot (Pornire sistem), selectaţi Boot Option #1. (Pornire

sistem prima opţiune).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Manual electronic pentru notebook

2.

Apăsaţi pe

şi selectaţi un dispozitiv, conform cu Boot

Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Manual electronic pentru notebook

71

Security

(Securitate)

Acest meniu vă permite să setaţi parola de administrator şi parola de

utilizator pentru accesarea notebookului. De asemenea, acest meniu

vă permite să controlaţi accesul la unitatea de hard disc, la interfaţa de

intrare/ieşire (I/O) şi la interfaţa USB.

NOTĂ:

Dacă instalaţi o User Password (Parolă utilizator), vi se va solicita să

introduceţi această parolă înainte de intrarea în sistemul de operare

al notebookului.

Dacă instalaţi o Administrator Password (Parolă administrator),

vi se va solicita să introduceţi această parolă înainte de intrarea în

sistemul BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

72

Manual electronic pentru notebook

Pentru a seta parola:

1.

În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password
(Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).

2.

Introduceţi o parolă şi apăsaţi

.

3.

Introduceţi din nou parola şi apăsaţi

.

Pentru a şterge parola:

1.

În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password
(Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).

2.

Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe

.

3.

Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare

parolă nouă) şi apăsaţi pe

.

4.

Selectaţi Yes (Da) în caseta de confirmare, apoi apăsaţi pe

.

background image

Manual electronic pentru notebook

73

Securitate interfaţă I/O (intrare/ieşire)

În meniul Security (Securitate) puteţi accesa I/O Interface Security

(Securitate interfaţă I/O) pentru a bloca sau a debloca anumite

funcţii de interfaţă ale notebookului.

Pentru a bloca interfaţa I/O:

1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O.

2.

Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

.

3. Selectaţi Lock (Blocare).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

74

Manual electronic pentru notebook

Securitate interfaţă USB

De asemenea, meniul I/O Interface Security (Securitate interfaţă

I/O) vă permite să accesaţi USB Interface Security (Securitate

interfaţă USB) pentru a bloca sau a debloca porturi şi dispozitive.

Pentru a bloca interfaţa USB:

1.

Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O >

Securitate interfaţă USB.

2. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

Blocare.

NOTĂ: Dacă setaţi USB Interface (Interfaţă USB) la Lock (Blocare), se

blochează şi se ascund, de asemenea, External Ports (Porturi externe) şi

alte dispozitive din USB Interface Security (Securitate interfaţă USB).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Manual electronic pentru notebook

75

Set Master Password (Setare parolă principală)

În meniul Security (Securitate) puteţi utiliza Set Master

Password (Setare parolă principală) pentru a configura un

acces bazat pe parolă la unitatea de hard disk.

Pentru a seta parola HDD:

1.

Din ecranul Securitate faceţi clic pe Setare parolă

coordonator.

2.

tastaţi o parolă şi apăsaţi pe

.

3.

Retastaţi pentru confirmarea parolei şi apăsaţi pe

.

4.

Faceţi clic pe Setare parolă utilizator şi repetaţi paşii

precedenţi pentru a seta parola utilizatorului.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

76

Manual electronic pentru notebook

Save & Exit (Salvare şi ieşire)

Pentru a păstra setările de configurare, selectaţi Save Changes and Exit

(Salvare modificări şi ieşire) înainte de a ieşi din BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Manual electronic pentru notebook

77

Actualizarea BIOS-ului

1.

Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. şi apoi descărcaţi

cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web

ASUS.

2.

Salvaţi o copie a fişierului BIOS descărcat pe o unitate de memorie

flash.

3.

Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook.

4.

Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în timpul procedurii

POST.

5.

În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe

Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare
uşoară),
apoi apăsaţi pe

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

78

Manual electronic pentru notebook

6.

Localizaţi fişierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash,
apoi apăsaţi pe

.

7.

După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (Ieşire) >

Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a restabili

sistemul la setările implicite.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL553
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Manual electronic pentru notebook

79