ASUS ROG GL553VD - Reciclare ASUS / Servicii de returnare

background image

Reciclare ASUS / Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă

de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea

de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil

produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare.

Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii

detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

background image

122

Manual electronic pentru notebook

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

GL553V, G553V, RG53V, ZX53V, FX53V

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55024:2010+A1: 2015

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

EN 300 328 V1.9.1(2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)

EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)

EN 301 893 V1.8.1(2015-03)

EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

EN 50360:2001/A1:2012

EN 62479:2010

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)

EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50566:2013/AC:2014

EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

EN 60950-1: 2006 / A12: 2011

EN 60950-1: 2006 / A2: 2013

EN 60065:2002 / A12: 2011

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 2

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

5/8/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

(EU conformity marking)