ASUS ROG GL553VD - Recycling ASUS/Usługi zwrotu

background image

Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia

zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy

w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,

baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje

dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm.

background image

122

Podręcznik elektroniczny do notebooka

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

GL553V, G553V, RG53V, ZX53V, FX53V

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55024:2010+A1: 2015

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

EN 300 328 V1.9.1(2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)

EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

EN 50360:2001/A1:2012

EN 62479:2010

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)

EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50566:2013/AC:2014

EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

EN 60950-1: 2006 / A12: 2011

EN 60950-1: 2006 / A2: 2013

EN 60065:2002 / A12: 2011

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 1

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

5/8/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

(EU conformity marking)