ASUS ROG GL553VD - Instalacja dysku twardego

background image

Instalacja dysku twardego

W przypadku wymiany dysku twardego notebooka należy postępować

zgodnie z poniższą procedurą.

WAŻNE: W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i

niezawodności dysk twardy należy kupić u jednego z autoryzowanych

sprzedawców tego komputera.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,

zestaw baterii, itd).

UWAGA:

Wygląd notebooka od spodu może różnić się w zależności od

modelu, ale instalację dysku twardego wykonuje się w ten sam

sposób.

Zalecane jest, aby wymiana dysku twardego przebiegała pod

nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Można także udać

się do autoryzowanego centrum serwisowego w celu uzyskania

pomocy.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

89

A.

Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zdejmowanie

pokrywy wnęki w tym podręczniku w wersji elektronicznej.

B.

Wykręć śruby mocujące kieszeń dysku twardego do wnęki.

C.

(opcjonalnie) Jeśli dysk twardy jest aktualnie zainstalowany

w notebooku, odłącz kieszeń dysku twardego od portu dysku

twardego zgodnie z poniższą ilustracją.

Kieszeń dysku

twardego

background image

90

Podręcznik elektroniczny do notebooka

D.

(opcjonalnie) Jeśli dysk twardy jest aktualnie podłączony do

kieszeni dysku twardego, wyjmij stary dysk twardy, wykonując

poniższe czynności:

1.

Wykręć wszystkie śruby po bokach kieszeni dysku twardego.

2.

Wyjmij stary dysk twardy z kieszeni, a następnie połóż go

na płaskiej i suchej powierzchni stroną z płytką drukowaną

skierowaną ku górze, tak jak to zostało pokazane na

poniższej ilustracji.

Kieszeń dysku twardego

stary dysk twardy

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

91

E.

Włóż nowy dysk twardy płytką drukowaną skierowaną w stronę

kieszeni dysku twardego. Upewnij się, że złącza dysku twardego

nie są blokowane przez żadną część kieszeni.

F.

Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

nowy dysk twardy

Kieszeń dysku twardego

background image

92

Podręcznik elektroniczny do notebooka

G.

Ponownie umieść kieszeń dysku twardego we wnęce, wyrównując

złącze dysku twardego z portem dysku twardego notebooka.

Wciśnij kieszeń dysku twardego do momentu jej połączenia z

komputerem.

H.

Zabezpiecz kieszeń dysku twardego za pomocą wykręconych

wcześniej śrub.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

93