ASUS ROG GL553VD - Użytkowanie napędu optycznego

background image

Użytkowanie napędu optycznego

UWAGA:

Faktyczne umiejscowienie przycisku elektronicznego wysuwania

może być inne w przypadku danego modelu notebooka.

Rzeczywisty wygląd napędu optycznego w notebooku może również

różnić się zależnie od modelu, ale procedura użytkowania pozostaje

taka sama.

Napęd optyczny jest dostępny w wybranych modelach.

Wkładanie dysku optycznego

1.

Jeżeli notebook jest włączony, naciśnij przycisk elektronicznego

wysuwania, aby częściowo wysunąć szufladę napędu optycznego.

2.

Delikatnie pociągnij za szufladę napędu.

WAŻNE! Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać soczewki napędu

optycznego. Należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne

przedmioty, które mogłyby doprowadzić do zacięcia szuflady napędu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

43

3.

Trzymaj nośnik za krawędź, stroną zadrukowaną do góry, a

następnie delikatnie umieść go na głowicy napędu.

4.

Dociśnij pierścień nośnika do głowicy napędu optycznego, aż

słyszalne będzie zatrzaśnięcie.

background image

44

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5.

Delikatnie dociśnij szufladę napędu, aby zamknąć napęd

optyczny.

UWAGA: Podczas odczytu danych normalnym zjawiskiem jest to, że

słyszalne jest wirowanie, a także odczuwalne są delikatne drgania w

napędzie optycznym.

Otwór ręcznego wysuwania

Otwór ręcznego wysuwania jest umieszczony na panelu napędu

optycznego i służy do wysuwania szuflady napędu optycznego w

przypadku, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.

Aby ręcznie wysunąć szufladę napędu optycznego, włóż wyprostowany

spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż nastąpi otwarcie szuflady

napędu.

OSTRZEŻENIE! Otwór do ręcznego wysuwania należy używać tylko

wtedy, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

45