ASUS ROG GL553VD - Przywracanie systemu

background image

Przywracanie systemu

Użycie opcji przywracania komputera notebook PC, umożliwia

przywrócenie systemu do jego oryginalnego stanu lub odświeżenie

ustawień w celu poprawienia działania.

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem w komputerze notebook PC jakichkolwiek opcji

przywracania, należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Aby uniknąć utraty danych należy zapisać wszystkie ważne,

dostosowane ustawienia, takie jak ustawienia sieci, nazwy

użytkownika i hasła.

Przed ponownym uruchomieniem systemu należy się upewnić, że
notebook PC jest podłączony do źródła zasilania.

Windows® 10 umożliwia wykonanie następujących opcji przywracania:

Keep my files (Zachowaj pliki) - Ta opcja umożliwia odświeżenie

komputera notebook PC, bez zmiany plików osobistych (zdjęcia,

muzyka, wideo, dokumenty) i aplikacji z Windows® store.

Używając tej opcji, użytkownik może przywrócić domyślne

ustawienia notebooka PC i usunąć inne zainstalowane aplikacje.

Remove everything (Usuń wszystko) - Ta opcja resetuje

notebook PC do jego ustawień fabrycznych. Przed uruchomieniem

tej opcji należy wykonać kopię zapasową swoich danych.

background image

80

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Go back to an earlier build (Przywróć wcześniejszą wersję)

opcja ta umożliwia przywrócenie wcześniejszej wersji. Z opcji tej

można skorzystać, jeśli aktualna wersja nie jest odpowiednia.

Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie)- Użycie

tej opcji, pozwala na wykonanie innych zaawansowanych opcji

przywracania komputera notebook PC, takich jak:
-

Użycie do uruchomienia notebooka PC napędu USB,

połączenia sieciowego lub płyty DVD przywracanie Windows.

-

Użycie funkcji Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) do

włączenia dowolnych, zaawansowanych opcji przywracania:

System Restore (Przywracanie systemu), System Image

Recovery (Przywracanie obrazu systemu), Startup Repair

(Naprawa uruchamiania), Command Prompt (Wiersz

poleceń), UEFI Firmware Settings (Ustawienia firmware

UEFI), Startup Settings (Ustawienia uruchamiania).