ASUS ROG GL553VD - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer

danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.

WAŻNE! Airplane mode (Tryb samolotowy) wyłącza tę funkcję. Przed

włączeniem połączenia Bluetooth należy się upewnić, że jest włączony

Airplane mode (Tryb samolotowy) .

Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth

Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka z

innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. Aby połączyć urządzenia,

należy wykonać poniższe czynności:

1.

Wyświetl pozycję Settings (Ustawienia) z menu Start.

2.

Wybierz pozycję Devices (Urządzenia), a następnie

wybierz pozycję Bluetooth, aby wyszukać urządzenia

z obsługą funkcji Bluetooth.

3.

W sekcji PC Settings (Ustawienia), wybierz Device

(Urządzenia), a następnie naciśnij polecenie Add a

Device (Dodaj urządzenie), aby wyszukać urządzenia

z obsługą Bluetooth. Jeżeli hasła te pasują do siebie,

wybierz pozycję Yes (Tak), aby pomyślnie sparować

notebooka z danym urządzeniem.

UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą

Bluetooth może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie

hasła dla notebooka.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

61

1.

Wyświetl pozycję Action Center (Centrum akcji)

z paska zadań.

2.

Wybierz ikonę

, aby włączyć tryb Airplane

mode (Tryb samolotowy).

Naciśnij

.