ASUS ROG GL553VD - Menu Start

background image

Menu Start

Menu Start to główna brama do programów zainstalowanych na

notebooku, aplikacji systemu Windows®, folderów oraz ustawień.

W menu Start można wykonywać poniższe czynności:

Uruchamianie programów lub aplikacji systemu Windows®

Uruchamianie często używanych programów lub aplikacji

systemu Windows®

Dostosowywanie ustawień notebooka

Korzystanie z pomocy dotyczącej systemu operacyjnego

Windows

Wyłączanie notebooka

Wylogowywanie się z systemu Windows lub przełączanie na

konto innego użytkownika

Zmiana ustawień konta, blokowanie lub wylogowywanie się z konta

Uaktywnianie menu Start

Zamykanie systemu, ponowne uruchamianie lub przełączanie notebooka do trybu uśpienia

Wyświetlanie pozycji All apps (Wszystkie aplikacje)

Uaktywnianie widoku Task view (Widok zadań) Uruchamianie aplikacji z paska zadań

Uruchamianie aplikacji z ekranu Start

Uruchamianie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)

Wyświetlanie pozycji Settings (Ustawienia)

Uaktywnianie funkcji Search (Wyszukaj)

background image

48

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Uaktywnianie menu Start

Ustaw wskaźnik myszy nad przyciskiem Start

w

lewym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij go.

Naciśnij klawisz z logo systemu Windows

na

klawiaturze.

Uruchamianie programów z menu Start

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w menu Start jest

uruchamianie programów zainstalowanych na notebooku.

Ustaw wskaźnik myszy nad programem, a następnie

kliknij w celu uruchomienia.

Przejdź między programami za pomocą klawiszy
strzałek. Naciśnij klawisz

w celu

uruchomienia.

UWAGA: W celu wyświetlenia listy wszystkich programów i folderów

notebooka w kolejności alfabetycznej należy wybrać pozycję All apps

(Wszystkie aplikacje) na dole w panelu po lewej stronie ekranu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

49