ASUS ROG GL553VD - Wi-Fi-kobling

background image

Wi-Fi-kobling

Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale

medier ved hjelp av Wi-Fi på din bærbare PC.

VIKTIG! Denne funksjonen deaktiveres i Airplane mode (flymodus).

Sørg for at Airplane mode (flymodus) er avslått før du aktiverer Wi-Fi-

tilkoblingen.

Koble til Wi-Fi

Koble den bærbare PC-en til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av følgende

fremgangsmåte:

1. Velg -ikonet fra oppgavelinjen.

2. Velg -ikonet for å aktivere Wi-Fi.

3.

Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige

Wi-Fi-nettverk.

4. Velg

Connect (Koble til) for å koble til nettverket.

TIPS: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for

å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

background image

60

Elektronisk håndbok for bærbare PC