ASUS ROG GL553VD - Bruke styreflaten

background image

Bruke styreflaten

background image

32

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sådan bruges berøringspladen

Trykk/dobbelttrykk

Trykk en app for å velge den.

Dobbelttrykk en app for å starte den.

Dra og slipp

Dobbeltklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte den

av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering, løfter du

fingeren fra styreplaten.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

33

Venstreklikk

Høyreklikk

Klikk en app for å velge den.

Dobbeltklikk en app for å

starte den.

Trykk denne knappen for å åpne

høyreklikkmenyen.

TIPS: Områdene innenfor den stiplete linjen representerer plasseringene

av venstre museknapp og høyre museknapp på styreplaten.

To fingers bevegelser

Trykk

Trykk to fingre på styreplaten for å simulere høyreklikkfunksjonen.

background image

34

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Zoom ut

Zoom inn

Før to fingre sammen på

styreplaten.

Spre to fingre fra hverandre på

styreplaten.

To fingers rulling (opp/ned)

To fingers rulling (venstre/høyre)

Skyv to fingre for å bla opp eller

ned.

Skyv to fingre for å bla til venstre

eller høyre.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

35

Dra og slipp

Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Bruk den

andre fingeren til å skyve på styreplaten for å dra elementet, og løft

fingeren av knappen for å slippe elementet.

Bevegelser med tre fingre

Trykk

Trykk tre fingre på styreflaten for å starte Cortana.

background image

36

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sveip til venstre/høyre

Hvis du har åpnet flere apper, kan du sveipe tre fingre til venstre eller

høyre for å bytte mellom disse appene.

Sveip opp

Sveip ned

Sveip opp for å se en oversikt over

alle appene som er åpne.

Sveip ned for å vise skrivebordet.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

37

Bevegelser med fire fingre

Trykk

Trykk fire fingre på styreflaten for å starte Action Center.

Tilpasse styreflaten

1. Start All settings (Alle innstillinger) fra Action Center.

2. Velg

Devices (Enheter), og velg deretter Mouse & touchpad

(Mus & styreflate).

3.

Juster innstillingene etter behov.

background image

38

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Funksjonstaster

Funksjonstastene på den bærbare PC-ens tastatur kan utløse følgende

kommandoer: