ASUS ROG GL553VD - Høyresiden

background image

Høyresiden

USB 2.0-port

Denne Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-porten er kompatible

med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tastaturer, pekeenheter,

flashdiskstasjoner, eksterne HDD-er, høyttalere, kameraer og

skrivere.

Optisk stasjon (på utvalgte modeller)

Den bærbare PC-ens optisk stasjon kan støtte flere diskformater

som CD-er, DVD-er, opptakbare disker eller disker som kan

skrives til på nytt.

Utløsingsknapp for optisk diskstasjon

Trykk på denne knappen for å løse ut den optiske diskstasjonen.

background image

22

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Utløserhull for optisk diskstasjon

Det manuelle utløsingshullet brukes til å løse ut skuffen i tilfelle

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer.

ADVARSEL! Bruk bare det manuelle utløsingshullet når

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer. Nærmere

informasjon finner du i avsnittet Bruke den optiske stasjonen i

denne håndboken.

Spor for Kensington®-lås

Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare

datamaskinen med Kensington®-kompatible

sikkerhetsprodukter.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

23