ASUS ROG GL553VD - Een RAM-module (Random Access Memory) installeren

background image

Een RAM-module (Random Access Memory)

installeren

Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw notebook

door het installeren van een RAM-module in het geheugenmodulevak.

De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt installeren

in de notebook:

WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon-

of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe

voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

BELANGRIJK! Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of

verkoper voor informatie over de geheugenupgrade van uw notebook.

Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van

deze notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en

betrouwbaarheid.

OPMERKING:

Het uiterlijk van de onderzijde van uw notebook en de RAM-module

kan verschillen afhankelijk van het model, maar de installatie van de

RAM-module blijft hetzelfde.

Het wordt aangeraden dat u de RAM-module onder professioneel

toezicht installeert. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken

voor meer hulp.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

87

A.

Verwijder de klep van het kaartcompartiment.

OPMERKING: Raadpleeg de sectie De klep van het kaartcompartiment

verwijderen in de E-handleiding voor meer informatie.

B.

Lijn de RAM-module uit en stop deze in de RAM-modulesleuf.

C.

Duw de RAM-module omlaag tot deze op zijn plaats klikt.

inkepingen

Hoek 30°

background image

88

Gebruikershandleiding notebook PC