ASUS ROG GL553VD - Uw notebook in de slaapmodus plaatsen

background image

Uw notebook in de slaapmodus plaatsen

Uw notebook in de slaapmodus plaatsen:

Open het Start-menu en selecteer dan

> Sleep (Slaapstand) om uw notebook in de

slaapstand te zetten.

In het aanmeldingsscherm selecteert u

>

Sleep (Slaapstand).

Druk op

om Windows uit te schakelen.

Selecteer Sleep (Slaapstand) in de vervolgkeuzelijst en

selecteer vervolgens OK.

OPMERKING: U kunt de notebook ook in de slaapstand plaatsen door

eenmaal op de voedingsknop te drukken.

background image

66

Gebruikershandleiding notebook PC

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

67

Hoofdstuk 4: