ASUS ROG GL553VD - FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

background image

FCC-verklaring (Federal Communications

Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is

onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van

storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal

apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn

vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in

een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-

energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies

gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen

garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit

apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst,

wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de

gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende

maatregelen te nemen:

Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

background image

110

Gebruikershandleiding notebook PC

Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat

waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde

type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen

in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel

belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen

afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle

wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die

verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om

het apparaat te bedienen nietig verklaren.

(Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records

Administration, U.S. Government Printing Office.)