ASUS ROG GL553VD - Skārienpaliktņa lietošana

background image

Skārienpaliktņa lietošana

Rādītāja pārvietošana

Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās,

lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai

pārvietotu rādītāju pa ekrānu.

Slidināšana horizontāli

Slidināšana vertikāli

Slidināšana pa diagonāli

background image

32

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Viena pirksta žesti

Pieskāriens/dubultskāriens

Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to atlasītu.

Veiciet dubultskārienu lietojumprogrammai, lai palaistu to.

Vilkšana un nomešana

Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu,

nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā

atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

33

Kreisās pogas klikšķis

Labās pogas klikšķis

• Pieskarieties

lietojumprogrammai, lai to

atlasītu.

Divreiz noklikšķiniet uz

lietojumprogrammas, lai

palaistu to.

Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai

atvērtu labā klikšķa izvēlni.

PIEZĪME. Apgabali punktotajā līnijā norāda peles kreisās pogas atrašanās

vietu un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.

Divu pirkstu žesti

Pieskāriens

Pieskarieties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem, lai simulētu labā

klikšķa funkciju.

background image

34

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Tālināšana

Tuvināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz

skārienpaliktņa.

Izpletiet divus pirkstus uz

skārienpaliktņa.

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(augšup/lejup)

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(pa kreisi/pa labi)

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu

augšup vai lejup.

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu

pa kreisi vai pa labi.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

35

Vilkšana un nomešana

Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to

nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai

vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.

Pieskāriens

Pieskarieties ar trim pirkstiem skārienpaliktnim, lai atvērtu Cortana.

Trīs pirkstu žesti

background image

36

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Pārvilkt pa kreisi/pa labi

Ja atvērāt vairākas lietotnes, velciet ar trim pirkstiem pa kreisi vai pa

labi, lai pārslēgtos starp šīm lietotnēm.

Vilkt augšup

Vilkt lejup

Velciet augšup, lai skatītu visu

šobrīd atvērto lietotņu pārskatu.

Velciet lejup, lai parādītu darbvirsmu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

37

Četru pirkstu žesti

Pieskarieties

Pieskarieties ar četriem pirkstiem skārienpaliktnim, lai atvērtu Action

Center.

Skārienpaliktņa pielāgošana

1.

Action Center palaidiet iestatījumus All settings (Visi

Iestatījumi).

2. Atlasiet

Devices (Ierīces) un pēc tam atlasiet Mouse & touchpad

(Pele un skārienpaliktnis).

3.

Pielāgojiet iestatījumus pēc jūsu izvēles.

background image

38

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata