ASUS ROG GL553VD - Įspėjimas dėl CE ženklo

background image

Įspėjimas dėl CE ženklo

Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos Komisijos RRTGĮ Direktyvos 1999/5/

EB (2017 m. pakeistos direktyva 2014/53/ES), Direktyvos dėl elektromagnetinio

suderinamumo 2004/108/EB (2016 m. balandžio mėnesį pakeistos direktyva

2014/30/ES) ir Direktyvos dėl žemos įtampos 2006/95/EB (2016 m. balandžio

mėnesį pakeistos direktyva 2014/30/ES) reikalavimus.

Šalys, kuriose bus prekiaujama šiuo prietaisu:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

112

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio

diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju

maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje

tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos

ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai

2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW

Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW