ASUS ROG GL553VD - Pritisnite tipku napajanja

background image

Pritisnite tipku napajanja

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

31

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja

pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja

pokazivača po ekranu.

Horizontalno povlačenje

Vertikalno povlačenje

DIjagonalno povlačenje