ASUS ROG GL553VD - Upozorenje o CE označivanju

background image

Upozorenje o CE označivanju

Ovaj uređaj sukladan je s R&TTE direktivom 1999/5/EZ (zamijenjena u 2017. s

RED 2014/53/EU), EMC direktivom 2004/108/EZ (zamijenjena u travnju 2016. s

2014/30/EU) i niskonaponskom direktivom 2006/95/EZ (zamijenjena u travnju

2016. s 2014/35/EU) koje izdaje komisija europske unije.

Zemlja u kojima će se uređaj prodavati:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

112

E-priručnik za prijenosno računalo

Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja

maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5 MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom

posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje

Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu

frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim

površinama.

U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.

Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.