ASUS ROG GL553VD - BIOS-asetukset

background image

BIOS-asetukset

HUOMAUTUS: Tämän luvun BIOS-näyttökuvat ovat vain viitteellisiä.

Todelliset näyttökuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.

Uudelleenkäynnistys

Tällä valikolla voit asettaa uudelleenkäynnistysvalintojen ensisijaisuudet.

Voit ottaa mallia seuraavista toimenpiteistä asettaessasi omia

uudellenkäynnistyksen ensisijaisuuksia.

1. Valitse

Boot (Käynnistys) -näytössä Boot Option #1

(Käynnistysvalinta 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

2.

Paina

-painiketta ja valitse laite Boot Option #1:nä

(Käynnistysvalinta 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

71

Suojaus

Tällä valikolla voit asettaa järjestelmänvalvojan ja käyttäjän salasanan

kannettavaan tietokoneeseen. Se sallii sinun myös valvoa kannettavan

tietokoneen kiintolevyn käyttöä, input/output (I/O) -käyttöliittymää ja

USB-käyttöliittymää.

HUOMAUTUS:

Jos asennat User Password Käyttäjän salasanan), sinua kehotetaan

syöttämään se ennen siirtymistä kannettavan tietokoneen

käyttöjärjestelmään.

Jos asennat Administrator Password (Järjestelmänvalvojan

salasanan), sinua kehotetaan syöttämään se ennen siirtymistä

BIOS-asetuksiin.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

72

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Salasanan asettaminen:
1. Valitse

Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2.

Kirjoita salasana ja paina

.

3.

Kirjoita salasana uudelleen ja paina

.

Salasanan tyhjentäminen:
1. Valitse

Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2.

Näppäile nykyinen salasana ja paina

-painiketta..

3. Jätä

Create New Password (Luo uusi salasana) -kenttä tyhjäksi

ja paina

-painiketta..

4.

Valitse vahvistusruudussa Yes (Kyllä) ja paina

.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

73

I/O-liittymän suojaus

Voit käyttää suojausvalikossa I/O-liittymän suojausta joidenkin

kannettavan tietokoneen liittymätoimintojen sulkemiseen tai

avaamiseen.

I/O-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse

Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus).

2.

Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta

.

3. Valitse

Lock (Lukko).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

74

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

USB-käyttöliittymäturvallisuus

I/O-liittymän suojausvalikossa voit käyttää myös USB-liittymän

suojausta porttien ja laitteiden lukitsemiseen tai lukituksesta

vapauttamiseen.

USB-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse

Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus) > USB Interface

Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus).

2.

Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta Lock

(Lukitse).

HUOMAUTUS: USB Interface (USB-liittymän) asettaminen

Lock (Lukko) -tilaan myös lukitsee ja piilottaa External Ports (Ulkoiset

portit) ja muut laitteet, jotka sisältyvät USB Interface Security (USB-

liittymän suojaukseen).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

75

Aseta master-salasana

Suojausvalikossa voit käyttää Set Master Password (Aseta

master-salasana) -toimintoa kiintolevyn käytön salasanaa

edellyttäväksi.

HDD-salasanan asettaminen:

1. Napsauta

Security (Turvallisuus)-näytössä Set Master

Password (aseta ylläpitäjän –salasana)

2.

Näppäile salasana ja paina

.

3.

Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina

.

4.

Napsauta Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) ja

aseta käyttäjän salasana toistamalla yllä esitetyt vaiheet.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

76

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tallenna ja lopeta

Valitse määritysasetusten säilyttämiseksi Save Changes and Exit

(Tallenna muutokset ja lopeta) ennen BIOS-asetuksista poistumista.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

77

BIOS:in päivittäminen.

1.

Tarkista kannettavan tietokoneen tarkka malli ja lataa sitten

mallin uusin BIOS-tiedosto ASUS-web-sivustolta.

2.

Tallenna kopio ladatusta BIOS-tiedostosta flash-levyasemaan.

3.

Liitä flash-levyasema kannettavaan tietokoneeseen.

4.

Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina POST-tilassa

.

5.

Napsauta BIOS-asennusohjelmasta Advanced > Start Easy

Flash (Lisäasetukset > Käynnistä Easy Flash), sen jälkeen paina

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

78

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

6.

Paikallista ladattu BIOS-tiedosto flash-levyasemassa ja paina
sitten

.

7.

Napsauta BIOSin päivitysprosessin jälkeen Exit > Restore

Defaults (Lopeta > Palauta oletukset) palauttaaksesi

järjestelmän oletusasetuksiinsa.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL553
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

79