ASUS ROG GL553VD - Andmete varundamine

background image

Andmete varundamine

Sülearvuti taastefunktsioonidele juurdepääsuks ja kasutamiseks

juhinduge järgmistest punktidest.

1. Käivitage

Settings (Sätted) ja valige Update and security

(Uuendamine ja turvalisus).

Advanced startup (Täpsem käivitus) - Valides selle funktsiooni

saate seadistad muid täpsemaid sülearvuti taastevaikuid, nagu

näiteks:

-

USB-draivi, võrguühenduse või Windowsi taaste-DVD

kasutamine sülearvuti käivitamiseks.

-

Troubleshoot (Veaotsing), mis võimaldab aktiveerida

järgmisi täiendatud taaste funktsioone: System Restore

(süsteemitaaste), System Image Recovery (süsteemipildi

taaste), Startup Repair (käivituse parandus), Command

Prompt (käsurida), UEFI Firmware Settings (põhivarasätted),

Startup Settings (käivituse sätted).

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

81

2.

Valige suvand Update and security

(Uuendamine ja turvalisus) , seejärel valige Recovery (Taaste)

ning taastesuvandid, mida soovite kasutada.

background image

82

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

83