ASUS ROG GL553VD - Ühendamine traadita võrkudesse

background image

Ühendamine traadita võrkudesse

Te saate ühendada sülearvuti traadiga võrkudesse näiteks

kohtvõrkudesse ja lairiba Interneti-ühendust pakkuvatesse võrkudesse,

kasutades selleks sülearvuti LAN pesa.

MÄRKUS. Võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga (ISP), et

pöörduda võrguadministraatori poole abi saamiseks Interneti-ühenduse

häälestamisel.

Sätete konfigureerimiseks järgige alltoodud protseduure.

OLULINE! Enne alltoodud toimingute läbiviimist veenduge, et

võrgukaabel sülearvuti LAN pordi ja kohtvõrgu vahel on ühendatud.

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine

MÄRKUS. Kui te kasutate PPPoE ühendust, siis jätkake järgmiste

sammudega.

1. Käivitage

Settings (Sätted).

2. Valige

Network & Internet (Võrk ja internet).

3. Valige

Ethernet > Network and Sharing Center

(Sisevõrk > võrk ja jagamiskeskus).

4.

Valige oma LAN ja valige Properties (Atribuudid).

5. Valige

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(internetiprotokolli versioon), seejärel valige

Properties (Atribuudid).

6. Valige

Obtain an IP address automatically (omista

IP-aadress automaatselt) seejärel valige OK.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

63

Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

1.

Korrake samme 1 kuni 5 vastavalt juhistele

jaotises Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse

konfigureerimine.

2

Valige Use the following IP address (kasutage

järgmist IP-aadressi).

3.

Tippige sisse IP-aadress, alamvõrgu mask ja

teenusepakkuja vaikelüüs.

4.

Vajaduse korral võite sisse tippida ka eelistatud

DNS-serveri aadressi ja muuta DNS-serveri

aadressi ja seejärel valida OK.

7.

Naaske aknasse Network and Sharing Center

(Võrk ja jagamiskeskus) ja seejärel valige Set up

a new connection or network (Alghäälesta uus

ühendus või võrk).

8. Valige

Connect to the Internet (Ühenda

internetti) ja seejärel valige Next (Järgmine).

9. Valige

Broadband (PPPoE) (Lairibaühendus).

10. Tippige sisse User name (Kasutajanimi), Password

(Parool) ja Connection name (Ühenduse nimi),

seejärel valige Connect (Ühenda).

11. Häälestuse lõpetamiseks valige Close (Sule).

12. Valige tegumiribal

, seejärel valige äsjaloodud

ühenduse nimi.

13. Tippige sisse oma kasutajanimi ja parool, seejärel

valige Interneti ühendamiseks Connect (Ühenda).

background image

64

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend