ASUS ROG GL553VD - Puuteplaadi kasutamine

background image

Puuteplaadi kasutamine

Kursori liigutamine

Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi

kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil

liigutada.

background image

32

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ühe sõrme liigutused

Üks koputus / Kaks koputust

Rakenduse avamiseks koputage sellele.

Rakenduse käivitamiseks tehke sellele topeltkoputus.

Pukseerimine

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda

puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus

oma uude asukohta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

33

Vasakklõps

Paremklõps

Klõpsake rakendust selle

valimiseks.

Topeltklõpsake rakendust

selle käivitamiseks.

Klõpsake seda nuppu, et avada

parempoolse nupu menüü.

MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire

vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil.

Kahe sõrme liigutused

Koputus

Koputage puuteplaadil kahe sõrmega, et jäljendada paremklõpsu.

background image

34

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Suurendamine

Vähendamine

Tooge sõrmed puuteplaadil

kokku.

Viigesõrmed puuteplaadil lahku.

Kahe sõrmega kerimine

(üles/alla)

Kahe sõrmega kerimine

(vasakule/paremale)

Libistage kahte sõrmega, et kerida

üles või alla.

Libistage kahte sõrmega, et kerida

vasakule või paremale.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

35

Pukseerimine

Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all.

Libistage puuteplaadil teist sõrme, et üksus uude asukohta lohistada,

ning vabastage nupp, et üksus asetada.

Kolme sõrme liigutused

Koputus

Koputage puuteplaati nelja sõrmega, et käivitada rakendus Cortana.

background image

36

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Tõmme vasakule / Tõmme paremale

Kui on avatud mitu rakendust, saate nende vahel liikuda tõmmates

kolme sõrmega vasakule või paremale.

Tõmme üles

Tõmme alla

Tõmmake üles, et vaadata üle kõik

hetkel avatud rakendused.

Tõmmake alla, et vaadata

töölauda.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

37

Nelja sõrme liigutused

Koputus

Koputage puuteplaati nelja sõrmega, et käivitada Action Center.

Puuteplaadi kohandamine

1.

Käivitage Action Center All Settings (Kõik sätted).

2. Valige

Devices (Seadmed) , seejärel valige Mouse & touchpad

(Hiir ja puuteplaat).

3.

Määrake sätted vastavalt oma eelistustele.

background image

38

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend