ASUS ROG GL553VD - Installation af harddiskdrevet

background image

Installation af harddiskdrevet

Der henvises til følgende trin, hvis du skal erstatte harddisken på din

bærbare computer.

VIGTIGT! Du kan købe en harddisk fra autoriserede forhandlere af denne

notebook-pc for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du frakoble alle

forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer

samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

BEMÆRK:

Undersiden på din notebook-pc’s kan være anderledes fra model til

model, men installationen af harddisken er den samme.

Det anbefales at du udskifter harddisken under professionelt opsyn.

Du kan også besøge et autoriseret kundeservicecenter for yderligere

hjælp.

background image

Notebook PC E-vejledning

89

A.

Tag låget til kabinettet af.

BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan tages låget til kabinettet af i

denne e-vejledning.

B.

Skru de skruer ud, der holder HDD-bakken i kabinettet.

C.

(ekstraudstyr) Hvis der allerede sidder en harddisk i din notebook-

pc, skal harddiskbåsen afbrydes fra harddisk-porten, som vist på

billedet nedenfor.

HDD-bakke

background image

90

Notebook PC E-vejledning

D.

(ekstraudstyr) Hvis der sidder en harddisk i harddiskbåsen, kan

den tages ud på følgende måde:

1.

Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.

2.

Tag den gamle harddisk ud af harddiskbåsen, og læg den på

en flad og tør overflade med printpladen opad, som vist på

billedet nedenfor.

Gamle harddisk

HDD-bakke

background image

Notebook PC E-vejledning

91

E.

Placer den nye harddisk med dens PCB (printplade) nedad mod

harddisk-bakken. Sørg for, at harddiskens stik ikke klemmes af

harddisk-bakken.

F.

Skru skruerne på igen og spænd dem til.

Nye harddisk

HDD-bakke

background image

92

Notebook PC E-vejledning

G.

Sæt harddisk-bakken tilbage i computeren, med harddisk-stikket

i den bærbare computers harddisk-port. Skub harddisk-bakken

ind, indtil den forbindes med den bærbare computer.

H.

Skru harddisk-bakken fast med skruerne, som du fjernede før.

background image

Notebook PC E-vejledning

93