ASUS ROG GL553VD - Používání dotykové plochy

background image

Používání dotykové plochy

background image

32

Uživatelská příručka notebooku

Gesta jedním prstem

Klepnutí/dvojité klepnutí

Klepnutím na aplikaci ji vyberte.

Poklepáním na aplikaci ji spusťte.

Přetažení

Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej

zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete

prst z touchpadu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

33

Levé kliknutí

Pravé kliknutí

Kliknutím vyberte některou

aplikaci.

Kliknutím dvakrát spusťte

aplikaci.

Kliknutím na toto tlačítko otevřete

nabídku pravého kliknutí.

POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou

představují levé a pravé tlačítko myši.

Gesta dvěma prsty

Klepnutí

Klepnutím dvěma prsty na touchpad simulujete kliknutí pravým

tlačítkem.

background image

34

Uživatelská příručka notebooku

Zmenšení

Zvětšení

Táhněte dva prsty na touchpadu

k sobě.

Rozáhněte dva prsty na touchpadu

od sebe.

Procházení stránek dvěma prsty

(nahoru/dolů)

Procházení stránek dvěma prsty

(vlevo/vpravo)

Tahem dvou prstů rolujte nahoru

nebo dolů.

Tahem dvou prstů rolujte vlevo

nebo vpravo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

35

Přetažení

Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí.

Potažením druhého prstu po dotykové ploše přetáhněte položku a

zvednutí prstu z tlačítka ji uvolněte.

Gesta třemi prsty

Klepnutí

Klepnutím třemi prsty na dotykovou plochu aktivujete Cortanu.

background image

36

Uživatelská příručka notebooku

Potáhnout prstem vlevo/vpravo

Pokud jste spustili více aplikací, potažením třemi prsty vlevo nebo

vpravo je můžete přepínat.

Potáhnout prstem nahoru

Potáhnout prstem dolů

Potažením prstem nahoru

zobrazíte přehled všech aktuálně

spuštěných aplikací.

Potažením prstem dolů zobrazte

pracovní plochu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

37

Gesta čtyřmi prsty

Klepnutí

Klepnutím čtyřmi prsty na dotykovou plochu aktivujete Action Center.

Přizpůsobení dotykové plochy

1. Spusťte All settings (Všechna nastavení) v Action Center.

2. Vyberte

Devices (Zařízení) a potom vyberte Mouse & touchpad

(Myš a dotyková plocha).

3.

Upravte nastavení podle vašich preferencí.

background image

38

Uživatelská příručka notebooku

Funkční klávesy

Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy: