ASUS ROG GL553VD - Varování o značce CE

background image

Varování o značce CE

Toto zařízení vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC (která byla v roce 2017

nahrazena směrnicí RED 2014/53/EU), směrnici EMC 2004/108/EC (která byla v

dubnu 2016 nahrazena směrnicí 2014/30/EU) a směrnici o nízkém napětí 2006/95/

EC (která byla nahrazena v dubnu 2016 směrnicí 2014/35/EU), které vydala komise

evropského společenství.

Země, do kterých bude toto zařízení prodáváno:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

112

Uživatelská příručka notebooku

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený

interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na

soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas

ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu

2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW