ASUS ROG GL553VD - Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)

background image

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým

frekvencím (RF)

VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající

za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS

prohlašuje, že toto zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA,

limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro

neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým

frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu

dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli

požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

background image

Uživatelská příručka notebooku

111