ASUS ROG GL553VD - Instalace Random Access Memory (RAM)modulu

background image

Instalace Random Access Memory (RAM)

modulu

Zvyšte kapacitu paměti RAM vašeho notebooku instalací modulu RAM

do slotu paměťového modulu. Při instalaci modulu RAM do notebooku

postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku si vyžádejte v

autorizovaném servisu nebo u prodejce. V zájmu maximální slučitelnosti

a spolehlivosti kupujte pouze moduly od autorizovaných prodejců tohoto

notebooku.

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku a paměťového modulu RAM se

může lišit podle modelu, ale instalace modulu RAM se provádí vždy

stejně.

Instalaci modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným

dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované

servisní středisko.

background image

Uživatelská příručka notebooku

87

A.

Sejměte kryt přihrádky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Sejmutí krytu přihrádky této

elektronické příručky.

B.

Zorientujte a zasuňte modul RAM do patice pro modul RAM.

C.

Zatlačte modul RAM tak, aby zacvakl na místo.

úhel 30°

zářezy

background image

88

Uživatelská příručka notebooku