ASUS ROG GL553VD - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в

зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло

или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато

работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която

може да блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира

в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от

техническите му характеристики. Батерийният модул не се

разглобява.

background image

20

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедете се, че вентилационните отвори

не са запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други

обекти, в противен случай е възможно прегряване.

Капаче на отделението

Това капаче защитава мястото във Вашия Notebook PC, което

е резервирано за твърдите дискове (HDD), SSD (M.2 2280) и

RAM) модулите.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Глава 5:
Надстройка на Вашия Notebook PC

в това ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

21