ASUS ROG GL553VD - Отстраняване на капака на отделението

background image

Отстраняване на капака на отделението

А.

Отстранете болтовете на капака на отделението на Notebook

PC.

Б.

Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно

от Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

За да прикрепите капака на отделението отново:

А.

Подравнете и прикрепете капака на отделението отново.

Б.

Закрепете капака чрез болтовете, които отстранихте по-рано.

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC