ASUS ROG GL553VD - Функционални клавиши

background image

Използване на клавиатурата

поставя Notebook PC в режим Sleep (Заспиване)

включва или изключва режим Airplane (Самолет)

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane

(Самолет) забранява всички безжични мрежи.

Намалява яркостта за клавиатури с подсветка

Увеличава яркостта за клавиатури с подсветка

намалява яркостта на дисплея

увеличава яркостта на дисплея

Включва или изключва панела на дисплея

Превключва режима на дисплея

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вторият екран е

свързан с Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

39

Разрешава или забранява тъчпада.

Включва или изключва високоговорителя.

Намалява звука на високоговорителя.

Усилва звука на високоговорителя.

Стартира ASUS Touchpad Handwriting

(Ръкопис на ASUS тъчпад)*